Kommende aktiviteter

Besøg på
Kjeld Hansens gård

 

Ved foredraget med miljøjournalist Kjeld Hansen den 15.11.2023 fik vi en invitation til et besøg på Kjeld Hansens gård på Stevns.

Efter generalforsamlingen er der 10 pladser tilbage, som fås efter ” først til mølle ” princippet. Hvis ikke du har fået besked inden d. 10.5.24 er du ikke mellem ” De heldige ”.

Tilmelding til mail : Nifrii@yahoo.dk.( Gitte Friis )

Man står selv for kørsel (samkørsel), og vi mødes på adressen : Tåstrupvej 3, Tåstrup, 4672 Klippinge.

Datoen er d. 24.5. og arrangementet  varer fra kl. 13.00 – ca. 16.30.

Kjeld viser os rundt på sin ejendom, når vi kommer, og derefter er der kaffe og te. Vi har lovet at medbringe kage – så skriv ved tilmelding om du/I tager en kage med.

 

Venlig hilsen Bestyrelsen GO/ Gitte Friis

 

________________________________________________________________________

En aften om Andelsgaarde

 

onsdag den 15. maj 2024 kl. 19-21 på Næstved bibliotek. Deltagelse er gratis.

 

“Andelsgaarde” giver unge landmænd en chance for at dyrke jorden økologisk, øge biodiversiteten og samtidig leve af det.

Landbruget er i krise – og det samme er klimaet og biodiversiteten. Så det er nu, vi skal handle og sammen sikre vores børn en bæredygtig fremtid. Andelsgaarde oplyser om krisens årsager og viser konkrete løsninger: Vi genopbygger jorden på gårdene, giver naturen plads og understøtter et grønt generationsskifte i landbruget.

Læs mere på deres hjemmeside:  andelsgaarde.dk

Husk tilmelding på bibliotekets hjemmeside.

 

________________________________________________________________________

 

Projekt Miyawakiskov

Sidste nyt: Vi har nu fundet et egnet sted i Fensmark – ved Holmegårsskolen i Fensmark – og skolens ledelse og naturfagslærere er helt med på ideen!

Vi har undersøgt hos kommunen at det er et areal, der må bruges til formålet.

Vi forventer at plante i uge 41 (ugen før efterårsferien og en uge, hvor skolen har projektuge).

Det er meningen at skolens elever skal indgå i anlæggelse, indsamling af data over tid samt bearbejdning af disse data. Der er altså en del læring at få ud fra projektet, både på det teoretiske og det praktiske plan. Vil skoven vokse meget hurtigere? Vil antallet af insekter stige? Vil artsdiversiteten stige? Det er bare nogle af de spørgsmål, som vi forventer at kunne få svar på.

Grunden til vi er gået væk fra grunden bag biblioteket var beboernes negative holdning til anlæggelsen. Det kan vi dårligt leve med, selvom det er kommunens jord, og det er kommunen, der egentlig bestemmer over den. Vi vil nødig være til gene for de omkringboende.

Vi har tænkt at udføre et forsøg. Ifølge opskriften på jorden fra Japan, som hr. Miyawaki anlagde den, skal jorden tilberedes med halm og hestemøg. Vi så dog under en ekskursion til Slangerup, at deres planter groede over al forventning, selvom de ikke havde foretaget denne meget omfattende jordforbedring, og måske er det slet ikke nødvendigt i vores danske muldjord. – Det må undersøges ved at udføre et stykke med denne jordforbedring og et stykke uden. Herefter måles og vejes vækstens biomasse af eleverne, og så skulle vi gerne have et svar på det spørgsmål…….

 

Denne video er meget illustrativ og giver et godt indblik i oprettelsen af en Miyawakiskov

https://www.youtube.com/watch?v=MDSlft037gk

 

 


 

”Bede og blomster til insekter i Næstved kommune”

Vi har fået kontakt til Tokssværd skole, som gerne vil indgå et samarbejde med os om at etablere et lille blomsterbed til insekterne på skolens grund. Vi har fundet et passende stykke på ca. 25 m2. Skolens ledelse og naturfagslærerne er helt med på ideen. Vi har kontakt til park og vej, hvor vi håber at få lidt hjælp fra.

I Næstved kommune er der forfærdeligt mange steder med velholdte, store græsplæner. Det var en dyd ”i gamle dage” – som ikke er så længe siden – at græsset var nyslået og kanterne veltrimmede. Nu er det imidlertid andre tider, der er ved at vinde indpas. Biodiversiteten styrtdykker. Vi har ikke længere levnet plads til alle de vilde og skønne planter og dermed også insekterne og resten af fødekæden. En kortklippet græsplæne er en ørken – set med plante- og dyrelivets øjne.

Kan man ændre ved det? Kan der komme blomster omkring skolerne i stedet for de store grønne plæner? En skoleklasse inddrages i projektet i naturfagsundervisningen, både praktisk og teoretisk. Der er masser af læring i det!

dagpragtstjerne Dagpragtstjernen i fuldt flor.

 

Et andet projekt i støbeskeen er ”Bæredygtig sang og dans”. Projektets formål er dels at udbrede kendskabet af GO til de yngre borgere, dels at få borgere udenfor vores lille kreds gjort aktive i en indsats for klima og biodiversitet.

Det er børnene og de unge, der skal redde verden. At kende og navngive naturen er vigtig for at kunne passe på den. Her indtænkes besøg på folkeskoler, hvor man allerede fra de små klasser, kan finde interesse for naturen og udbygge denne interesse.

Måske kunne man for de voksne arrangere en månedlig naturtur? Der er flere andre forslag, men også dette projekt er i sin absolutte startfase.