Kommende aktiviteter

 

_______________________________________________________________________


GO arbejder på at få Kjeld Hansen, miljøjournalist og samfundsdebattør som foredragsholder i nærmeste fremtid. Kjeld Hansen driver desuden det økologiske deltidslandbrug på Druebjerggård på Stevns. 

Kjeld Hansen har udgivet bl.a. “Det tabte land” (2008), , “Det store svigt” (2017) og “Farvel til dansk landbrug” (2020)

Foredraget kommer formentlig til at ligge engang i november måned. Vi melder ud så snart, vi ved mere.

 


 

Projekt Miyawakiskov

Sidste nyt: Vi er tilbage i Fensmark, hvor vi måske (endeligt) har fået et areal tildelt – Det tager sin tid 🙂

Vi har tidligere beskrevet, hvordan vi var i en tidlig opstartsface med en Miyawakiskov. Skoven skulle etableres ved Fensmark varmeværk, men da varmeværket ikke kunne garantere, skoven kunne stå mindst 10 år, faldt projektet.

Jan Pollas fra Fensmark lokalråd kontaktede så kommunen, om det var muligt at få et stykke jord ved Fensmark bibliotek. GO, Jan og 2 personer fra kommunen holdt møde og beskuede arealerne. Det skulle nok kunne lade sig gøre. Så vi gik i gang med at undersøge fonde, udarbejde artslister mv. -men det viser sig så, at pladsen bliver brugt til store telte, når sådanne kommer til byen. Så faldt også det projekt.

Manden (Steffen), der vidste noget om, hvad pladsen egentlig blev brugt til, var en chef fra ”Vej og Park”, og han har tilsyneladende styr på hvor, hvad og hvornår mht. arealerne i Næstved kommune. Steffen vil anvise os et andet område nede ved kanalen, som bare står tomt. Vi ser frem til at høre nærmere fra Steffen. Måske blev det alle gode gange 3, det blev til noget. – Det gjorde det så ikke – se øverst.

Denne video er meget illustrativ og giver et godt indblik i oprettelsen af en Miyawakiskov

https://www.youtube.com/watch?v=MDSlft037gk

 

 


 

”Bede og blomster til insekter i Næstved kommune” – det er arbejdstitlen på et projekt, GO starter op. Det er absolut et projekt, der er i sin spæde begyndelse. Park og vej og Vild med vilje tænkes inddraget.

I Næstved kommune er der forfærdeligt mange steder med velholdte, store græsplæner. Det var en dyd ”i gamle dage” – som ikke er så længe siden – at græsset var nyslået og kanterne veltrimmede. Nu er det imidlertid andre tider. Biodiversiteten styrtdykker. Vi har ikke længere levnet plads til alle de vilde og skønne planter og dermed også insekterne og resten af fødekæden. En kortklippet græsplæne er en ørken – set med plante- og dyrelivets øjne.

Kan man ændre ved det? Kan der komme blomster omkring skolerne i stedet for de store grønne plæner? Kunne en skoleklasse inddrage det i biologiundervisningen, både praktisk og teoretisk?

Det er et af GOs nye projekter.

dagpragtstjerne Dagpragtstjernen står lige nu i fuldt flor.

 

Et andet projekt i støbeskeen er ”Bæredygtig sang og dans”. Projektets formål er dels at udbrede kendskabet af GO til de yngre borgere, dels at få borgere udenfor vores lille kreds gjort aktive i en indsats for klima og biodiversitet.

Det er børnene og de unge, der skal redde verden. At kende og navngive naturen er vigtig for at kunne passe på den. Her indtænkes besøg på folkeskoler, hvor man allerede fra de små klasser, kan finde interesse for naturen og udbygge denne interesse.

Måske kunne man for de voksne arrangere en månedlig naturtur? Der er flere andre forslag, men også dette projekt er i sin absolutte startfase.