Kommende aktiviteter

11. september tilbyder vi foredraget ”Fra foder til føde” – en fælles vision for et bæredygtigt dansk landbrug.

 

Niklas Sjøbeck Jørgensen Seniorrådgiver, Fødevarer og Bioressourcer fra Rådet for Grøn Omstilling vil komme at fortælle om den visionsrapport, de har været med til at udarbejde.

Rådet for Grøn Omstilling har sammen med Danmarks Naturfredningsforening, Greenpeace, Dansk Vegetarisk Forening, Dyrenes Beskyttelse og Plantebranchen udgivet visionsrapporten ’Fra Foder til Føde’ med 18 forslag til at reducere drivhusgasudledninger fra dansk landbrug.
I 2030 skal vi i Danmark have reduceret udledningen af drivhusgasser med 70 % sammenlignet med 1990. Landbruget står for en stor del af de danske drivhusgasudledninger – næsten en tredjedel. Størstedelen af landbrugets drivhusgasudledninger stammer direkte fra produktionen af husdyr eller indirekte fra produktionen af foder til husdyr. Derudover er husdyrproduktionen medvirkende til flere andre miljøproblemer som udledning af næringsstoffer til vandmiljøet, luftforurening med ammoniak, forurening med pesticider og tilbagegangen i biodiversiteten.

Foredraget er gratis. Der er tilmelding på bibliotekets hjemmeside.

 

________________________________________________________________________

 

Klimakaravanen afholdt 22.2.2024 i Ressourcecity

I foråret deltog GO i Klimakaravanen arrangeret af Næstved kommune, som har indledt et samarbejde med Vanebruddet i Århus.

Her er Vanebruddets egen forklaring på deres koncept:
’Vanebrud for Klimaet’ er bygget til at give danske kommuner en hjælpende hånd, med en af deres vanskelige opgaver i forbindelse med CO2 reduktionen: At få store mængder borgere til at iværksætte konkrete handlinger, som bakker aktivt og synligt op om kommunens målsatte CO2 reduktion. Så mange, at det for alvor kan måles – og vil føre til et vendepunkt for de resterende borgere. Med ‘Vanebrud for Klimaet’ kan kommunen systematisk sætte tusindvis af kommunens borgere i stand til at udpege og gennemføre hver en målbar CO2 reduktion på 1000 kg – og således bringe mange flere på klima-sporet.

Foreninger i Næstved kommune var inviterede, og det er meningen, de deltagende kan tilrettelægge deres egen Klimakaravane og invitere deres medlemmer. Derfor har GO tilbudt at afholde et sådan arrangement i november måned. Meget mere om det, når tingene falder på plads.

 

________________________________________________________________________

 

Miyawakiskoven på Fensmark Skole

Det er en længere følgeton med anlæg af den Miyawakiskov/byskov/miniskov i Fensmark. Der har vist sig at være temmelig mange benspænd i at anlægge en Miyawakiskov her i kommunen. Skoven var endelig kommet så langt i planlægningen, at den skulle plantes lige inden efterårsferien i år af Holmegårds skoles elever, MEN så kom der underskud i Næstveds kommunes skolekasse. Det har medført, at Holmegårds skoles opsparing er indefrosset, og de må derfor ikke deltage i år i projektet. Det synes umuligt at nå at skaffe alle pengene til projektet uden skolen og dens medarbejderes deltagelse, så noget tyder på, det bliver udskudt endnu et år. Vi må se – Man skal godt nok have tålmodighed…..MEN vi giver ikke op!

Denne video er meget illustrativ og giver et godt indblik i oprettelsen af en Miyawakiskov

https://www.youtube.com/watch?v=MDSlft037gk

 

 


 

”Bede og blomster til insekter i Næstved kommune”

 

I Næstved kommune er der forfærdeligt mange steder med velholdte, store græsplæner. Det var en dyd ”i gamle dage” – som ikke er så længe siden – at græsset var nyslået og kanterne veltrimmede. Nu er det imidlertid andre tider, der er ved at vinde indpas. Biodiversiteten styrtdykker. Vi har ikke længere levnet plads til alle de vilde og skønne planter og dermed også insekterne og resten af fødekæden. En kortklippet græsplæne er en ørken – set med plante- og dyrelivets øjne.

Kan man ændre ved det? Kan der komme blomster omkring skolerne i stedet for de store grønne plæner?

Biodiversitetsbedet på Toksværd Skole

Vi er i fuld gang på Toksværd skole. Her har vi gang i anlæg af et biodiversitetsbed. Naturfagslærer Patrick Uhre deltager sammen med sin 4. klasse i projektet. På et centralt stykke på matriklen er der skrabet græs af et stykke, som nu i maj måned er tilsået med en flot blanding af blomster, som forhåbentlig vil tiltrække insekter som bier, sommerfugle, blomsterfluer mm. I sløjd vil eleverne lave insekthoteller, som placeres i bedet. Undervisningen i naturfag kan dermed få en ekstra dimension ved feltarbejde meget tæt ved skolen og selvsyn for eleverne. Der er masser af læring i det!
Tak til Patrick for en entusiastisk deltagelse i projektet.

 

dagpragtstjerne Dagpragtstjernen i fuldt flor.