Forside

Meddelelse om INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
for Grøn Omstilling, – Agenda 21 og Klimarådet, Næstved
Vi afholder ordinær generalforsamling onsdag d. 13. marts 2019 fra 19:45 til 21:00 i Salen på Næstved hovedbibliotek, Kvægtorvet 4-6, 4700 Næstved. Men kom kl. 19:00 og bliv klogere.
Klimaplanen
Vi starter aftenen kl. 19:00 med at Klimakoordinatorerne Søren Magnussen og Amr Hajir præsenterer Næstved Kommunes Klimaplan 2019. Oplægget varer ca. 20 min. hvorefter der er spørgsmål og diskussion.
Dagsorden for generalforsamling er som følger:
a) Valg af dirigent, og valg af referent
b) Godkendelse af dagsorden og indvarsling
c) Formandens beretning
d) Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab
e) Indkomne forslag
f) Valg af formand
g) Valg af to bestyrelsesmedlemmer
h) Valg af to suppleanter
i) Valg af revisor og revisor suppleant
j) EventueltForslag til generalforsamlingen skal fremsættes skriftligt og være formanden i hænde senest 3. marts. Hvis du ønsker at stille op til valg til bestyrelsen, så kontakt venligst formanden.
På vegne af bestyrelsen
Jakob Jespersen
Formand
E-mail: langevraa@yahoo.com
Kom og sæt dit præg på arbejdet med omstilling til bæredygtighed i Næstved kommune.Generalforsamlingen er for medlemmer, men du kan melde dig ind nu ved henvendelse til formanden eller d. 13. marts mellem kl. 18:30 og 19:00. Medlemskab er gratis. Vel mødt!
Læs også helt nyt nyhedsbrev som pdf:

 

Fotos fra Inspirationstur 2017 til Svanholms permakulturlandbrug og skovhaver og til Miljø- & EnergiCentret i Høje-Taastrup