Klimaforedrag ved meteorolog Jesper Theilgaard og tur til Permatopia

Den 14. og den 18. september afholder Grøn Omstilling to arrangementer. Det ene er en tur til Karise Permatopia, og det andet et klimaforedrag ved meteorolog Jesper Theilgaard. Læs mere og tilmeld dig herunder:

Inspirationstur til Karise Permatopia

Lørdag den 14. september kan du komme med på en eftermiddags inspirationstur til Permatopia i Karise for 100 kr.

Program
Bus Afgang fra Rådmandshaven kl. 13.00 præcis.

Kl. 14 får vi et oplæg om Permatopias grønne tiltag, og vi får kaffe og kage.
Derefter 1 1/2 times rundvisning på området. Vigtigt med solidt fodtøj og tøj til vejret. Der kan være mudret.

Hjemkomst ca. Kl. 17.15>

Lidt om Karise Permatopia
Karise Permatopia er et nyt, moderne økosamfund ved Karise Station. Det er et moderne, selvforsynende og børnevenligt landbrugs- og bofællesskab. På den naturskønne 29 hektar store grund med skov, mark, eng og sø ligger 90 åndbare og økologiske rækkehuse i fem forskellige størrelser, hvoraf 44 er almene lejeboliger og de øvrige er ejer- og andelsboliger. Den eksisterende gård i Karise Permatopia indrettes med masser af fællesfaciliteter, gårdbutik og café, økologisk og fossilfrit landbrug samt et bæredygtigt forsyningsanlæg baseret på vedvarende energi og resursekredsløb, inspireret af permakultur hvor landbrug, forsyning og boliger knyttes sammen i et lukket system der ikke påvirker deres opgivelser negativt.

Tilmelding
Turen koster 100 kr. og du kan tilmelde dig her. Der er begrænset antal billetter.

 

Klimaforedrag ved meteorolog Jesper Theilgaard

Hvad betyder klimaforandringerne for os? Kan vi gøre noget nu, eller er det for sent? Hvad kan jeg gøre som person? Blandt andet disse spørgsmål vil den kendte meteorolog Jesper Theilgaard give svar på til foredraget på Næstved Bibliotek onsdag den 18. september kl. 19-21.

Det er gået op for de fleste, at vejret også i Danmark har ændret sig. Vejret opfører sig ikke, som det gjorde engang. Det vidner ikke mindst de talrige oversvømmelser i de senere år om. Det så vi i voldsom grad den 2. juli 2011, hvor store dele af Københavns centrum lå under vand, men varsel om skybrud er nu nærmest blevet hverdag i sommerhalvåret
Fra udlandet ser vi tørke, oversvømmelser og en natur under pres, hvor spørgsmålet om eksempelvis havets evne til at brødføde fisk og pattedyr ikke nødvendigvis besvares med et “ja”.

FN’s klimapanel IPCC udgav i 2013 sin 5. rapport med den hidtil stærkeste samling af indicier på at en klimaændring er i gang og at mennesket er den direkte årsag med afbrænding af fossile brændsler som kul, olie og gas. CO2 indholdet i atmosfæren har ikke de seneste 400.000 år været højere og det bør overalt give anledning til bekymring. Vi burde have et niveau på 280ppm, men det ligger på 410ppm – altså en stigning på omkring 45 %
Men hvad er det, der ligger bag disse forandringer vi ser, og ikke mindst hvad er risikoen for fremtiden – for vores børn og børnebørn?
Hvad sker der med vejret både her i Danmark og i udlandet.

Spørgsmålene er mange og Jesper Theilgaard vil give svar på de fleste.

Foredraget giver derfor et letforståeligt indblik i den komplicerede debat om klimaets tilstand – men også give en fortælling om de muligheder, forandringerne giver.

Jesper Theilgaard kommer naturligvis også ind på det succesfulde klimamøde i Paris i november 2015, hvor verden samlede sig i kampen mod de risici, som den globale opvarmning giver. Men Parisaftalen er ikke god nok til at løse problemet, så hvad gør verden for at forbedre den?

Næstved Bibliotek og Borgerservice har særligt fokus på FN’s 17 verdensmål og arrangementet er en del af det fokus.

Foredraget arrangeres i samarbejde mellem Næstved Bibliotek og Grøn Omstilling, Næstved. 

Foredraget er gratis, men der er tilmelding

Næstved Bibliotek
Onsdag den 18. august klokken 19-21

Tilmeld dig via bibliotekets hjemmeside

Læs nyeste nyhedsbrev som pdf:

 

Fotos fra inspirationsture i 2019 til Jyderup Højskole/Grøn Guerilla og i 2017 til Svanholms permakulturlandbrug og skovhaver og til Miljø- & EnergiCentret i Høje-Taastrup