INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING for Grøn Omstilling, – Agenda 21 og Klimarådet, Næstved

Vi afholder ordinær generalforsamling onsdag d. 11. marts 2020 fra 20:00 til 21:30, Lille Scene på Næstved Bibliotek, Kvægtorvet 4-6, 4700 Næstved. Men kom kl. 19:00 og bliv klogere på den lokale aktivistgruppe “Stop Spild Lokalt (Næstved)”.

19:00-20:00: Oplæg fra “Stop Spild Lokalt (Næstved)”

Betina Sediek, leder af ‘Stop Spild Lokalt’ i Næstved, fortæller om foreningens arbejde med gratis at uddele overskudsvarer fra madforretninger i Næstved til personer og familie, som har et særligt behov for hjælp i hverdagen.

Overskudsvarerne ville tidligere være blevet smidt i containere til destruktion, men i stedet sørger ‚Stop Spild Lokalt‘ for at varerne kommer rigtig mange mennesker i Næstved til gode.
Foreningen uddeler således i alle ugens hverdage gratis madvarer på Madoasen, Østre Ringvej 86, (Stenlængegården) til et sted mellem 50 og 100 personer pr.dag.

Foreningen er en nonprofit organisation. I foreningen arbejder der ca 50 frivillige, der sørger for daglig afhentning, sortering og uddeling af madvarerne. Men foreningen kunne godt bruge flere frivillige. Kunne du tænke dig at deltage frivilligt i et grønt, klimabevidst og socialt arbejde, så kom og snak med Betina om, hvad du kan bidrage med.

Så vil du høre mere om hvordan tidligere madspild bliver til madglæde for mange mennesker, så mød op på Næstved bibliotek onsdag d. 11. marts kl. 19:00.

Efter oplægget fra ‘Stop Spild Lokalt’ samt efter en lille pause med servering af kaffe og kage vil Grøn Omstillings generalforsamling starte kl. 20. Først med en gennemgang af hvad vores forening har udrettet det forløbne år, dernæst hvad der ligger på beding i det kommende år, valg af bestyrelse mv.

20:00-21:30: Generalforsamling

Generalforsamlingens dagsorden vil være flg.:

a) Valg af dirigent, og valg af referent
b) Godkendelse af dagsorden og indvarsling
c) Formandens beretning
d) Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab
e) Indkomne forslag
f) Valg af næstformand
g) Valg af tre bestyrelsesmedlemmer
h) Valg af to suppleanter
i) Valg af revisor og revisor suppleant
j) Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal fremsættes skriftligt og være formanden i hænde senest 1. marts. Hvis du ønsker at stille op til valg til bestyrelsen, så kontakt venligst formanden.

Kom og sæt dit præg på arbejdet med omstilling til bæredygtighed i Næstved kommune.
Generalforsamlingen er for medlemmer, men du kan melde dig ind nu ved henvendelse til formanden eller d. 11. marts mellem kl. 18:30 og 19:00. Medlemskab er gratis. Vel mødt!

Jesper Theilgaard og Permatopia

Den 14. og den 18. september 2019 afholdte Grøn Omstilling to vellykkede arrangementer. Det ene var en tur til Karise Permatopia, og det andet et klimaforedrag ved meteorolog Jesper Theilgaard.

Se fotos herunder:

JesperTheilgaard

Fotos fra inspirationstur 2019 til Permatopia i Karise: 


DSC09492