Positive nyheder, mere liv i haven og generalforsamling

Kommende arrangementer:

1. Godt nyt for miljøet og verden – eksempler til opmuntring fra 2021, onsdag d. 16. marts, kl. 19:00 – 20:00, Næstved Bibliotek

2. Generalforsamling 2022 – efter ovenstående arrangement dvs. onsdag d. 16. marts kl. 20:00 – 21:30, Næstved Bibliotek. Dagsorden ifølge vedtægter.

3. Skab mere liv i Haven – oplæg ved Signe Schrøder formand for Praktisk Økolog – onsdag d. 23. marts kl. 19:00 – 21:00, Næstved Bibliotek

Godt nyt for miljøet og verden

At det står skidt til med klima og biodiversitet hører vi næsten dagligt. Men i takt med at problemerne tårner sig op øges også indsatsen for sikre er verden, der er til at leve i for vore børn og børnebørn. Ligesom nogen skal have kraftigt lys om vinteren for ikke at blive deprimeret, så har vi alle brug for de lyse nyheder i en tid hvor verden elles godt kan gøre os lidt nedtrykte.

Onsdag d. 16. marts kommer Knud Anker Iversen og beretter på én time om de ti bedste og mest opmuntrende tiltag i arbejdet for en bæredygtig og grøn verden fra året 2021.

Kom og får en vitaminindsprøjtning!

Om Knud Anker Iversen:Knud Anker Iversen

Knud Anker Iversen var gennem 24 år leder af NGOen Miljø- og EnergiCentret (MEC) i Høje-Taastrup, der bl.a. blev kendt for deres indsats med at reparere brugt elektronik.

I dag er han gået på pension, men ikke stoppet sit arbejde i forhold til bæredygtigheden. Han er stadig tilknyttet MEC hvor han bl.a. står for deres Ren By-aktioner og så står han for nyhedsmediet ”Positive Nyheder”. Herfra udsender han ugentlig mindst 10 nyheder om hvilke opmuntrende og bæredygtige initiativer der sker i den store verden og i Danmark.

Læsere af Sjællandske medier vil kunne møde ham på debatsiden hvor han skriver indlæg der – fra forskellige vinkler – har bæredygtighed som tema

Tilmelding:

https://www.naesbib.dk/arrangementer/foredrag/godt-nyt-miljoeet-og-verden

Skab mere liv i haven!

Vi ordner og regerer og trimmer og friserer med det resultat, at naturen bliver klemt og biodiversiteten falder. Det gælder mange steder, også i villa- og kolonihaverne. Vores land er på mange måder rigt – men biologisk fattigt.

Det skal vi have gjort noget ved, både for naturens skyld men også fordi ”vilde haver” er mere spændende med deres mange forskellige danske blomster, insekter og andet dyreliv, end den nok så pæne græsplæne hvor ikke et strå vender forkert.
Hvis du er til ”Vilde Haver”, sådan helt med vilje, så kom og lyt til og diskuter med Signe Schrøder onsdag d. 23. marts 2022 på Næstved Bibliotek kl. 19:00 – 22:00.

Alle kan bidrage til at naturen trives. Lige fra vilde hjørner og kroge til hele vilde haver. Det er en fælles opgave.signe schrøder
Signe er selvstændig vild-havekonsulent og lever af at holde foredrag og undervise i vild natur i haverne. Hun har uddannet over 500 vild-havementorer, som er frivillige, der gerne vil inspirere andre til at gøre en forskel for den vilde natur i haverne. Signe har en baggrund inden for kommunikation og har arbejdet 10 år på Christiansborg. Hun er, som én udtrykte det, ”det tunge skyts” indenfor ”vilde haver”.
Så set kryds i kalenderen d. 23. marts

Indhold på aftenen:
Velkommen og introduktion
Giv naturen plads til at ånde og trives – det giver pote
Sådan skaber du føde- og skjulesteder for insekter

Kaffepause
Haven som et lukket kredsløb – til gavn for naturen og de generelle ressourcer
Spørgsmål og diskussion

Arrangementet er sponsoreret af Grøn Omstilling Næstved – Agenda 21 og Klimarådet.

Tilmelding:

https://www.naesbib.dk/arrangementer/foredrag/mere-liv-i-haven

 

Den grønne pris 2020

Den årlige grønne pris fra Grøn Omstilling – Agenda 21 og Klimarådet i Næstved gik i 2020 til Stop Spild Lokalt og prisen er nu uddelt til Stop Spild Lokalt Næstved. På grund af Corona skulle vi hen i det nye år, før prisen kunne uddeles.

Den består at to industrikøleskabe til en værdi at 10.000 kroner. Stop Spild Lokalt får nu mere plads til at opbevare de indsamlede fødevarer.

Stopspildlokaltprisoverraekkelse

OLE NYVANG FRA GRØN OMSTILLING OVERRAKTE DE TO INDUSTRIKØLESKABE TIL BETINA LARSEN FRA STOP SPILD LOKALT. PRIVATFOTO

Læs også det nyeste nyhedsbrev: Grøn Omstilling Nyhedsbrev sept 2020 komp

Fotos fra inspirationstur 2019 til Permatopia i Karise: 


DSC09492