Stem klimavenligt!

Grøn Omstilling, Agenda 21 & Klimarådet i Næstved, opfordrer dig til at stemme grønt og klimavenligt til både EU-parlamentsvalget den 26. maj og Folketingsvalget den 5. juni.

Beregninger viser, at kun Enhedslisten og Alternativet hidtil har fremlagt en politik, der sikrer, at Danmark kan leve op til målet i klimaaftalen fra Paris, om at klodens temperaturstigning helst skal holdes under 1,5 grader. Læs artikel fra jyllandsposten.dk om beregningerne her

Vi opfordrer dig også til at påvirke politikerne til at gøre valget grønt. Du kan på https://valg.saaerdet.nu/ påvirke politikerne, der stiller op til Folketingsvalget ved at spørge dem:
“Vil du indgå en grøn generationskontrakt med mig og kommende generationer, hvor du forpligter dig på nu og her at stemme for de nødvendige tiltag, som skal til for at bremse klimaforandringerne, sikre mere plads til naturen og en højere beskyttelse af vores drikkevand?”

Vi har også lavet nogle spørgsmål, du kan stille politikerne på valgmøder.

Spørgsmålene tager udgangspunkt i, at Danmark i EU har forpligtet sig til at klimabelastningen fra landbrug, transport og bygninger i 2030 skal være 39 procent lavere, end den var i 2005.

Det er derfor oplagt at spørge de opstillede kandidater om:

Hvilke politiske beslutninger vil du/I tage i den næste valgperiode, som sikrer, at landbruget reducerer sin klimabelastning, så den i 2030 er 39% lavere end i 2005?

Hvilke politiske beslutninger vil du/I tage i den næste valgperiode, som sikrer, at transporten af personer (herunder privatbilismen) reducerer sin klimabelastning, så den i 2030 er 39% lavere end i 2005?

Hvilke politiske beslutninger vil du/I tage i den næste valgperiode, som sikrer, at den indenlandske transport af varer får reducerer sin klimabelastning så den i 2030 er 39% lavere end i 2005?

Hvilke politiske beslutninger  vil du/I tage i den næste valgperiode, som sikrer, at bygningers klimabelastning reduceres, så den i 2030 er 39% lavere end i 2005?

Hvilke politiske beslutninger vil du/I tage i den næste valgperiode, som sikrer, at klimabelastning ved flyrejser reduceres (f.x. så antallet af flyrejser reduceres)?

Grøn omstilling ønsker dig og alle et grønt valg!

 

Læs nyeste nyhedsbrev som pdf:

 

Fotos fra inspirationsture i 2019 til Jyderup Højskole/Grøn Guerilla og i 2017 til Svanholms permakulturlandbrug og skovhaver og til Miljø- & EnergiCentret i Høje-Taastrup