Tidligere aktiviteter

Klimamødet i Middelfart

GO arrangerede lørdag den 2.9.2023 tur til klimamødet i Middelfart. Bestyrelsen foretog evaluering ved bestyrelsesmødet den 18.9.

Der var 12 tilmeldte, hvoraf 2 meldte fra og 2 udeblev, dvs 8 deltagere. Transporten skete via en lejet bil og en privat bil. Alle deltagere var meget tilfredse med arrangementet. Alle i bestyrelsen var dog enige om, at det er for mange penge at bruge på for få mennesker. Derfor dropper vi turen til næste år.

 

________________________________________________________________________

Foreningernes dag i Rådmandshaven

råd RC

GO deltog lørdag den 2.9.2023 i Foreningernes dag i Rådmandshaven. Bestyrelsen foretog evaluering af deltagelsen på bestyrelsesmødet den 18.9.

Det var en positiv oplevelse. For første gang havde GO sin “underafdeling” Repaircaféen med. Det var en stor succes, og den tog faktisk al opmærksomheden. 22 ting blev indbragt, og ud af dem blev 16 lavet (73%).

Næste år vil vi igen deltage, og her vil vi sætte mere fokus på GO, bl.a. ved at afsætte fast bemanding i den afdeling.

 

____________________________________________________________________

 

GO er en del af bedømmelsesudvalget for Næstved kommunes Grønne pris. Den uddeles hvert år til en organisation, forening, klub, virksomhed eller person, som gør noget særligt for at styrke respekten for både natur, miljø, klima og friluftsliv.

Der indhentes bud på kandidater til prisen i maj og juni måned.

Mødet er afholdt – der var indstillet 4 kandidater, som udvalget ikke mente, hørte til i kategorien, der kan få tildelt den grønne pris. En enkelt kandidat var i forvejen blevet sponsoreret af Næstveds kommune under projektets tilblivelse.

Skulle der dukke et oplagt emne op, vil prisen blive genoptaget.

 

 


Foredragsholder: Niels Kærgård, nationaløkonom, jordbrugsøkonom, professor emeritus, Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi og tidligere overvismand.

 

Titel: Dansk landbrugs fortid, nutid og fremtid


 foredrag Solveig tilhørere

Om foredraget – et kort resumé:

Det gik godt for dansk landbrug fra 1830-1870. Det var kornsalgsperioden, hvor Danmark eksporterede masser af korn til en god pris til England. Men på grund af de bedre transportmuligheder kom USA, Rusland og Ukraine ind i billedet. Priserne faldt, og man måtte lægge om 1880-1914. Det blev en succesfuld omstilling til smør, æg og bacon. Andelsbevægelsen opstod – mejerier og slagterier – I denne periode blev også mange højskoler og landbrugsskoler anlagt.

Udviklingen af antal landbrug er gået voldsomt tilbage.
i 1946 var der 208.700 gårde eller små brug. Gennemsnitsstørrelsen var 15,3 ha.
i 2020 var der 33.148 gårde. Gennemsnitsstørrelsen var 79 ha – Heraf er det knap 8.000, der er heltidsbedrifter – de resterende 25.000 er fritidsbedrifter med f.eks. heste.

Også bedrifterne har ændret produktionsindhold. I 1970 havde 68% både kvæg og svin. I 2020 var det faldet til 2%.
I 1940 var der 300.000 medhjælpere beskæftiget i landbruget. I 2020 var det tal faldet til 8.000 – mange af dem udlændinge. Store og effektive maskiner har overflødiggjort arbejdskraften, men også valg afgrøder spiller ind. Man har i dag droppet de arbejdskrævende afgrøder som foderroer og dyrker nu majs i stedet. En anden strukturudviklingsårsag er de høje lønninger – kapital er billigere end arbejdskraft.
I 1920 var 37 af Danmarks arbejdsstyrke beskæftiget ved landbruget. I 2020 er det tal faldet til 2%.

Niels Kærgårds konklusion er, at landbruget i dag er et lille erhverv – ikke ubetydeligt – men vi kunne godt undvære det økonomisk set. Landbruget er meget centralt i landskabet. 60% er landbrugsjord, 13% er skov. Her skal man så omlægge – spørgsmålet er hvordan og til hvad. (Her fortæller Niels Kærgård om sin datter, der er biolog, og som belærer ham om en høj biodiversitets betydning).
Der bruges pesticider, for at holde biodiversiteten på markerne nede. Desuden gør brug af pesticider sædskifte overflødig. (Her fortalte Niels Kærgård om “gule harer” – harer, der var gule, når de blev flåede, og som jægere talte meget om. Pesticiderne var gule.)

Lidt faktaoplysninger:
Hvor ressourcekrævende er det at producere kød, hvor meget areal kræver det?
oksekød 8.173 m2, svin 2500 m2, grønsager 1314 m2, kartofler 274 m2.
Over 85% af svineproduktionen i Danmark går ud af landet som smågrise til opfedning og slagtning i udlandet.
Brugene er i dag blevet for store til selveje.

Vil man læse mere om emnet kan man finde Niels Kærgårds afskedsforelæsning i tidsskriftet Samfundsøkonomen 2017, nr 4, side 4-9. (Findes gratis på nettet).

Efter foredraget var der en livlig spørgelyst. En fin aften.
Tak for kaffe til Andreas 🙂

 

_______________________________________________________________________

 

 

 

AFFALDSKONKURRENCE FOR BØRN PÅ BIBLIOTEKET 24.-25.- APRIL 2023

affald

I samarbejde med biblioteket omkring VERDENSMÅLENE, arrangeredes der en lille affaldskonkurrence, hvor børn kunne afprøve deres viden om affaldssortering.
mandag den 24.4.2023 mellem kl. 11 og 13 og tirsdag den 25.4.2023 mellem kl. 14 og 16.

Det var kvikke børn, der kiggede forbi. De er nu Skraldehelte. Man kan kende dem på deres batch 🙂

skraldehelt

________________________________________________________________________

 

 

Den 20.3.23 havde Grøn Omstilling i samarbejde med Praktisk Økologi og biblioteket arrangeret foredrag med Aiah Noach, leder af Naturskolen, om “En smuk og selvforsynende have”. Det blev et velbesøgt og meget givtigt arrangement. 

 

Billede 1        billede 2

 

 

________________________________________________________________

 

 

Foredrag med klimapsykolog Solveig Roepstorff om klimaangst 23. februar. Et foredrag om hvorfor vi holder klimakrisen ud i strakt arm og den forbundethed, der venter, når vi begynder at handle. Et meget konstruktivt og optimistisk foredrag om emnet, som mange havde fundet vej til.