Tidligere aktiviteter

 

 

Besøg på
Kjeld Hansens gård

 

Ved foredraget med miljøjournalist Kjeld Hansen den 15.11.2023 fik vi en invitation til et besøg på Kjeld Hansens gård på Stevns.

 

Den invitation indløste vi fredag den 24. maj, hvor 25 medlemmer drog til Stevns, hvor Kjeld Hansen bor. Her fik vi en rundvisning på gården, som drives økologisk, hvilket han har gjort gennem mere end 25 år. En del har han gennem tiden tilplantet med forskellige træsorter, ligesom et stort areal er udlagt som eng – alt dette for at øge biodiversiteten – og det hjælper! En bæk, som var blevet rettet ud, blev omlagt til en mere naturlig snoet bæk, hvilket også har øget netop biodiversiteten i vandet.

Vi fik flere hyggelige anekdoter og historier gennem tiderne på vores markvandring rundt på matriklen, og vi sluttede af med kaffe og kage i Kjeld Hansen hyggelige have – hvor der i dagens anledning også blev tændt bål.

Kjeld 1  Kjeld 2

Kjeld 3  Kjeld 4

Kjeld 5

________________________________________________________________________

En aften om Andelsgaarde

 

onsdag den 15. maj 2024 kl. 19-21 på Næstved bibliotek.

Foreningens direktør Jakob Westergaard Madsen fortalte om Andelsgaarde, en forening der giver unge landmænd en chance for at dyrke jorden økologisk, øge biodiversiteten og samtidig leve af det. I øjeblikket er 6 gårde inde under dette koncept. Selvom det hedder Andelsgårde, er det ikke en andelsforening, der udbetaler udbytte, men nærmere en slags støtteforening, der stille og roligt uden optagelse af lån vokser sig større og større. Der er i øjeblikket ca. 3000 medlemmer.

Landbruget er i krise – og det samme er klimaet og biodiversiteten. Så det er nu, vi skal handle og sammen sikre vores børn en bæredygtig fremtid.  Forpagterne på Andelsgaardes gårde, som er nøje udvalgte til jobbet, genopbygger jorden, giver naturen plads og understøtter et grønt generationsskifte i landbruget.

Alle kan blive medlemmer ved at gå ind på deres hjemmeside og tilmelde sig andelsgaarde.dk . Man betaler 150 kr. pr. måned, og man kan deltage i de aktiviteter, der udbydes. Dette kan man også se på deres hjemmeside. F.eks. afholdes der “Farmers Market” fredag den 31. maj i Demokrati Garage i København nv på Rentemestervej, hvor alle medlemmer er velkomne. Her kan man købe de økologiske grøntsager, der er dyrket på de 6 gårde og købe sig et måltid mad og/eller en kop kaffe.

andelsgaarde

 

________________________________________________________________________

 

 

 

ONSDAG DEN 17. APRIL 2024 kl. 19-21

på Næstved bibliotek.

credit: distelAPPArath@pixabay

Grøn Omstilling præsenterede i samarbejde med Foreningen Atomkraft Ja Tak en spændende debataften om hvorvidt vi skal have atomkraft i Danmark.

 

Jesper Bo Sembach Christensen og Christoffer Konstantin Ravn fra Foreningen Atomkraft Ja Tak kom med et oplæg. I oplægget kom de omkring det danske og globale el- og energisystem, en lyngennemgang af, hvad atomkraft er for en størrelse og hvilke fordele, der er ved at have atomkraft. Også de velkendte kritikpunkter blev belyst

Bagefter var der debat – og der var stor spørgelyst.

Aftenen blev indledt med en afstemning, hvor man tilkendegav i hvilken grad, man gik ind for atomkraft. Desværre nåede vi ikke en afsluttende afstemning, der kunne vise, om nogen havde ændret mening.

________________________________________________________________________

 

 

GENERALFORSAMLING I GRØN OMSTILLING/AGENDA 21/KLIMARÅDET I NÆSTVED.

MANDAG DEN 18. MARTS 2024 KL. 19-21 PÅ BIBLIOTEKET.

Inden generalforsamlingen gik i gang holdt Jakob Jespersen et oplæg om:

Klimakrisen = demokratikrise

Jakob Jespersen er formand for Levende Demokrati Næstved og tidligere formand for Grøn Omstilling. Han skriver følgende om sit oplæg:

“Vores demokrati har svigtet fremtidige generationer, livet på Jorden og verdens fattige. Det har svigtet i forhold til klima, biodiversitet, fremmedstoffer osv. Derfor skal det revideres og opgraderes. Det er jo også lavet i 1848, da verden så helt anderledes ud.

Vi har brug for et ”Livsdemokrati” som er både grønt, fremsynet og retfærdigt. Et favnende demokrati hvor både fremtidige generationer og Naturen har politisk magt.  Men hvordan vil det virke?”

Jakob har 5 forslag til demokratiske strukturer, som måske vil kunne hjælpe os. Et af forslagene er et andetkammer på 180 medlemmer med repræsentanter for fremtiden, verden og livet på Jorden, et ikke-hierarkisk globalt netværksstyre og et folkeligt, demokratisk verdensparlament. Et interessant syn på, hvordan verden kunne komme i balance igen med særligt henblik på naturen og biodiversiteten.

I løbet af foråret 2024 udkommer Jakob Jespersens bog: ”Livsdemokratiet – en stemme til fremtiden, verden og livet på Jorden”.

 

Jakob generalfor 2024 1  Jakob generalfors 2024 2

Jakob generalfors 2024 3

Herefter blev generalforsamlingen 2024 afholdt ifølge vedtægterne:

Generalforsamling § 6.

Generalforsamlingen er Grøn Omstilling – Agenda 21 & Klimarådet i Næstveds øverste myndighed og afholdes hvert år inden udgangen af første kvartal. Generalforsamlingen indvarsles skriftligt med 3 ugers varsel digitalt til medlemmerne. Generalforsamlingen vælger bestyrelsens syv bestyrelsesmedlemmer, to suppleanter, revisor og revisorsuppleant. Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen. I ulige år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg, i lige år er 4 bestyrelsesmedlemmer på valg. Genvalg kan modtages. Suppleanter og revisor vælges for ét år.
Generalforsamlingen indkaldes med som minimum følgende dagsorden:
a) Valg af dirigent og valg af referent
b) Godkendelse af dagsorden og indvarsling
c) Formandens beretning
d) Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab
e) Indkomne forslag
f) Valg af bestyrelse
g) Valg af suppleanter
h) Valg af revisor og revisorsuppleant
i) Eventuelt

 

 

_____________________________________________________________________

 

Foredrag med Bent Mariager – stifter af “Grønne nabofællesskaber”

onsdag den 7. februar 2024 kl. 19-21 på biblioteket.

Grønne nabofællesskaber er en organisation, som på nuværende tidspunkt tæller over 15.000 borgere. De skriver følgende:

Vi ønsker at skabe handling. Derfor går vi sammen i lokale fællesskaber og arbejder for den grønne omstilling og et mere bæredygtigt liv. Grønne Nabofællesskaber er for alle os, der ikke længere har tålmodighed til at vente på, at andre handler på den grønne omstilling. Fællesskaber, hvor vi sammen lokalt med ligestillede kan gøre en konkret forskel, hvor vi bor og færdes. Vi er et borgerinitiativ med selvorganiserende grupper, der selv sætter dagsordenen og vælger, hvordan vi vil handle. Samtidig er vi en del af et inspirerende netværk med lokale fællesskaber i hele landet”.

Man kan læse mere på Grønne Nabofællesskaber på deres hjemmeside:

www.klimahandledag.dk/groennenabofaellesskaber

Efter et inspirerende foredrag af Bent Mariager, kom der gang i debatten omkring bordene. Det er spændende, om der opstår nogle selvorganiserede grupper i Næstved, så vores kommune også kommer på kortet hos Grønne Nabofællesskaber. (Og man behøver altså ikke at være naboer for at danne en gruppe 🙂

 

________________________________________________________________________

 

 

Hanne Gundersens foredrag om ”Regenerativt landbrug”
på Næstved bibliotek onsdag den 17.1.2024

 

Hanne Gundersens foredrag om regenerativt jordbrug leverede en overbevisende og engageret præsentation. Som agronom, planteavler og dygtig formidler formåede hun at gøre komplekse kemiske forklaringer forståelige og interessante. Hendes levende fremstilling af principperne bag regenerativt jordbrug skabte en forståelse for, hvordan denne tilgang kan revolutionere jordbrugspraksis.

Foredraget var ikke kun teoretisk, men også beriget med praktiske forslag, hvilket gjorde det meget anvendeligt for tilhørerne. Hanne Gundersen præsenterede regenerativt jordbrug som et forholdsvis nyt koncept, hvor der stadig pågår aktiv forskning. Dette tilføjede en aktuel og dynamisk dimension til foredraget, hvilket gjorde det relevant for landmænd, haveejere, forskere og alle med interesse for bæredygtig jordbrugspraksis. Hendes entusiasme og ekspertise gjorde foredraget både informativt og inspirerende.

Hanne G 3  Hanne G 4

Hanne G 5  Hanne G 6

Hanne G 1  Hanne G 2

 

 

 

 

 

 

 

Indbydelse til onsdag den 6. december 2023 kl. 18.

Program:

Kl. 18: indvielse af Fællesskabet” med tapas og lidt at drikke

fællesskabet

Ved åbningen af “Fællesskabet” holdt Charlotte Roest indvielsestalen, hvor hun pointerede vigtigheden af biodiversitet og bæredygtighed. Vi skal og kan alle gøre noget. Herefter klippede hun den grønne snor over. Der var dejligt mange, der var mødt op, og til dem var der tapas og bobler inden foredraget med Sebastian Mernild.

Hvad er Fællesskabet?????

En del af bestyrelsen i GO har igennem hele året deltaget i bibliotekets workshops om Verdensmålene. Arbejdet er støttet af Veluxfonden.

”Fællesskabet” er verdensmålgruppens oprettelse af et skab til frøbytning. Man kan tage, man kan lægge – der er fra start frø fra mange slags planter til direkte udsåning: haveplanter, spiselige planter, vild-med-vilje blandinger mv., og vi håber, man vil benytte sig af tilbuddet.

”Fællesskabet” bliver placeret nedenfor trappen til biblioteket.

 

Kl. 19: Foredrag med klimaforsker Sebastian Mernild

FNs klimapanel, IPCC, er kommet med en ny klimarapport, som igen beskriver, hvor galt det står til med klimaet. Hvad står der i rapporten, og hvad kan vi bruge den til? Klimaprofessor Sebastian Mernild, der er leder af SDU Climate Cluster og hovedforfatter på IPCCs sjette rapport, gav sin vurdering, og det ser ikke godt ud.

Der var fuldt hus til foredraget. Sebastian Mernild guidede os gennem et hav af grafer, kurver og billeder, der var så tæt pakket med forsøgsresultater og deres afkodning, at det ikke er muligt at give et kort referat.

Sebastian Mernilds konklusion er, at vi ikke kan nå at standse opvarmningen af kloden med 1,5 grader C – OG hvis vi skal holde os under 2 graders stigning, skal vi virkelig se at komme i gang – både som samfund, verden – men også som enkeltperson, familie, husstand. Der er ikke plads til at fortsætte med at leve, som vi hidtil har gjort. Vi skal skrue ned for nyindkøb, ligesom vi skal tage madspild og affald mere alvorligt. Det skal gå hurtigere – tiden er en meget vigtig faktor.

Sebastian Mernild

Såfremt man ønsker Sebastian Mernilds powerpoint, vist den 6.12., kan man skrive til jette.abraham@gmail.com    –   så bliver den tilsendt

Sebastian Mernilds danske udgivelser:

2019: Podcast på DR: “Manden på gletsjeren”, 5 episoder.

2021: “Da kulden forsvandt” (reportage) Robert Zola Christensen & Sebastian H. Mernild.

2023 “Isbogen” (essay) Victor Boy Lindholm & Sebastian H. Mernild

 

_______________________________________________________________________

 

Kjeld Hansen, miljøjournalist og samfundsdebattør var den 15.11.23 foredragsholder i GO regi på Næstved bibliotek. Der var stor tilslutning til arrangementet, og det var grelle faktuelle ting, der blev disket op med.

Kjeld Hansen har udgivet bl.a. “Det tabte land” (2008), , “Det store svigt” (2017) og “Farvel til dansk landbrug” (2020). “Den tavse klode” af Dave Goulson har Kjeld Nielsen oversat og bearbejdet(2023).

Det var sidstnævnte udgivelse “Den tavse klode” med underskriften “Sådan forhindrer vi insekternes undergang”, som Kjeld Hansen tog udgangspunkt i.

Et par highlights fra foredraget:

-Det er først og fremmest pladsmangel og pesticider, der udrydder insekterne. Vi kan ikke undvære disse insekter som bestøvere – så er der mange frugter og grønsager, vi ikke kan dyrke.

-I 1933 blev Kanslergadeforliget indgået med Thorvald Stauning i spidsen. “Den dag beslutter man at ødelægge dansk natur”, fremfører KH – Den dag blev der indført landbrugsstøtte, der gjorde, at man nu kunne få betalt 50% af udgifterne, når man drænede en eng eller anden uopdyrkelig jord, rettede et vandløb ud eller nedlagde en gammel mergelgrav på marken. Siden har landbrugsstøtten eksisteret, og siden er den blevet udnyttet til det sidste.

-Insektnedgangen er voldsom – (tænk på bilruderne efter en køretur for bare 20 år siden). Vi har haft en insekttilbagegang på 80% de sidste 22 år. Insekterne dræbes af pesticider, hvilket medfører, at der heller ikke er mange fugle, som er næste led i fødekæden. Også i vandløbene dræbes insekterne et par gange om året, når der sprøjtes med pesticider. Ved regn skylles de i vandløbene. Miljøstyrelsen ved det egentlig godt – det med at insekterne dør i vandløbene – men som de siger: “De er så gode til at regenerere”…….

-Pesticiderne får vi i kroppen, når vi spiser, så vores tis er fyldt med pesticider. Når moren ammer barnet, er mælken fyldt med pesticider. Den eneste måde at undgå det på, er ved at købe økologisk. Konventionelt dyrkede kartofler sprøjtes 18 gange fra de lægges, til de høstes. Og så er danske mænds sædkvalitet den ringeste i verden!

-Det er kun en meget lille del af Danmarks befolkning – ca. 2%- der ejer dansk landbrug. De bestyrer 61% af vores landareal – “Så skal der dyrkes anderledes”, mener Kjeld Hansen.

Udover alle de meget veldokumenterede data og kurver, vi blev introduceret for, krydrede Kjeld Hansen sit foredrag med anekdoter og insiderhistorier, og han konkluderede, at miljøstyrelsen “er langt ude i tovene”.

Kjeld Hansen har en hjemmeside: gylle.dk

Kjeld H 1  Kjeld H 2  Kjeld H 3 Kjeld H 4  Kjeld H 5Kjeld H 6 Kjeld H 7

 

______________________________________________________________________

 

GO arrangerede “DANMARK HOLDER VEJRET”
den 27.11.2023 kl. 11.30-12 i Næstved.

 

Arrangementet var en del af en landsdækkende aktion. Der var god opbakning fra Danmarks Naturfredningsforening, Sportsfiskerforeningen Fladså, Sejlklubben, Sportsdykkerne og Næstved Marineforening.

Vi havde inviteret Miljøminister Magnus Heunicke, som takkede ja til at holde en tale ved arrangementet. Ligeledes havde vi fået tilsagn fra byrådsmedlem Per Sørensen om at sige et par ord.

Der var fin pressedækning af arrangementet fra Sjællandske og TV2 øst.

Aktionen var arrangeret for at bringe fokus på vores søer, åer og havene, som i år har lidt af meget store iltsvindsområder –  de største og værste i 20 år.

Magnus Heunicke erkendte i sin tale, der var sket alt for lidt de sidste 30 år. “Vi skal mindske udledningerne fra landbruget og udtage lavbundsjorde, og det skal være med speederen i bund”. Magnus Heunicke lovede handling, og han forsikrede, han ville tage alle midler i brug for at forbedre tingenes tilstand. (Vi må så håbe, han har magt, som han har agt!).

Per Sørensen udtrykte ligeledes stor bekymring for vore vandes tilstand – de er ikke i den forfatning, som han oplevede som barn, og han udtrykte bekymring for, at vores børn og børnebørn ikke skal komme til at opleve liv i søer, åer og havene igen. Han opfordrede på det kraftigste til handling nu.

Tak for opbakningen til jer, der deltog. Det er en alvorlig sag.

DHM GitteBestyrelsesmedlem Gitte Friis byder velkommen

DHV Magnus DHV Magnus H

Miljøminister Magnus Heunicke

 

DHV PerByrådsmedlem Per Sørensen

DHV vue 1  DHV vue 4

Tak for opbakningen til jer, der havde tid, lyst og lejlighed til at deltage 🙂

 

_______________________________________________________________

 

Klimamødet i Middelfart

GO arrangerede lørdag den 2.9.2023 tur til klimamødet i Middelfart. Bestyrelsen foretog evaluering ved bestyrelsesmødet den 18.9.

Der var 12 tilmeldte, hvoraf 2 meldte fra og 2 udeblev, dvs 8 deltagere. Transporten skete via en lejet bil og en privat bil. Alle deltagere var meget tilfredse med arrangementet. Alle i bestyrelsen var dog enige om, at det er for mange penge at bruge på for få mennesker. Derfor dropper vi turen til næste år.

klimamøde 2    klimamøde 1

klimamøde 3   klimamøde 4

 

________________________________________________________________________

Foreningernes dag i Rådmandshaven

råd RC

GO deltog lørdag den 2.9.2023 i Foreningernes dag i Rådmandshaven. Bestyrelsen foretog evaluering af deltagelsen på bestyrelsesmødet den 18.9.

Det var en positiv oplevelse. For første gang havde GO sin “underafdeling” Repaircaféen med. Det var en stor succes, og den tog faktisk al opmærksomheden. 22 ting blev indbragt, og ud af dem blev 16 lavet (73%).

Næste år vil vi igen deltage, og her vil vi sætte mere fokus på GO, bl.a. ved at afsætte fast bemanding i den afdeling.

 

____________________________________________________________________

 

GO er en del af bedømmelsesudvalget for Næstved kommunes Grønne pris. Den uddeles hvert år til en organisation, forening, klub, virksomhed eller person, som gør noget særligt for at styrke respekten for både natur, miljø, klima og friluftsliv.

Der indhentes bud på kandidater til prisen i maj og juni måned.

Mødet er afholdt – der var indstillet 4 kandidater, som udvalget ikke mente, hørte til i kategorien, der kan få tildelt den grønne pris. En enkelt kandidat var i forvejen blevet sponsoreret af Næstveds kommune under projektets tilblivelse.

Skulle der dukke et oplagt emne op, vil prisen blive genoptaget.

 

 


Foredragsholder: Niels Kærgård, nationaløkonom, jordbrugsøkonom, professor emeritus, Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi og tidligere overvismand.

 

Titel: Dansk landbrugs fortid, nutid og fremtid


 foredrag Solveig tilhørere

Om foredraget – et kort resumé:

Det gik godt for dansk landbrug fra 1830-1870. Det var kornsalgsperioden, hvor Danmark eksporterede masser af korn til en god pris til England. Men på grund af de bedre transportmuligheder kom USA, Rusland og Ukraine ind i billedet. Priserne faldt, og man måtte lægge om 1880-1914. Det blev en succesfuld omstilling til smør, æg og bacon. Andelsbevægelsen opstod – mejerier og slagterier – I denne periode blev også mange højskoler og landbrugsskoler anlagt.

Udviklingen af antal landbrug er gået voldsomt tilbage.
i 1946 var der 208.700 gårde eller små brug. Gennemsnitsstørrelsen var 15,3 ha.
i 2020 var der 33.148 gårde. Gennemsnitsstørrelsen var 79 ha – Heraf er det knap 8.000, der er heltidsbedrifter – de resterende 25.000 er fritidsbedrifter med f.eks. heste.

Også bedrifterne har ændret produktionsindhold. I 1970 havde 68% både kvæg og svin. I 2020 var det faldet til 2%.
I 1940 var der 300.000 medhjælpere beskæftiget i landbruget. I 2020 var det tal faldet til 8.000 – mange af dem udlændinge. Store og effektive maskiner har overflødiggjort arbejdskraften, men også valg afgrøder spiller ind. Man har i dag droppet de arbejdskrævende afgrøder som foderroer og dyrker nu majs i stedet. En anden strukturudviklingsårsag er de høje lønninger – kapital er billigere end arbejdskraft.
I 1920 var 37% af Danmarks arbejdsstyrke beskæftiget ved landbruget. I 2020 er det tal faldet til 2%.

Niels Kærgårds konklusion er, at landbruget i dag er et lille erhverv – ikke ubetydeligt – men vi kunne godt undvære det økonomisk set. Landbruget er meget centralt i landskabet. 60% er landbrugsjord, 13% er skov. Her skal man så omlægge – spørgsmålet er hvordan og til hvad. (Her fortæller Niels Kærgård om sin datter, der er biolog, og som belærer ham om en høj biodiversitets betydning).
Der bruges pesticider, for at holde biodiversiteten på markerne nede. Desuden gøres brug af pesticider sædskifte overflødig. (Her fortalte Niels Kærgård om “gule harer” – harer, der var gule, når de blev flåede, og som jægere talte meget om. Pesticiderne var gule.)

Lidt faktaoplysninger:
Hvor ressourcekrævende er det at producere kød, hvor meget areal kræver det?
oksekød 8.173 m2, svin 2500 m2, grønsager 1314 m2, kartofler 274 m2.
Over 85% af svineproduktionen i Danmark går ud af landet som smågrise til opfedning og slagtning i udlandet.
Brugene er i dag blevet for store til selveje.

Vil man læse mere om emnet kan man finde Niels Kærgårds afskedsforelæsning i tidsskriftet Samfundsøkonomen 2017, nr 4, side 4-9. (Findes gratis på nettet).

Efter foredraget var der en livlig spørgelyst. En fin aften.
Tak for kaffe til Andreas 🙂

 

_______________________________________________________________________

 

 

 

AFFALDSKONKURRENCE FOR BØRN PÅ BIBLIOTEKET 24.-25.- APRIL 2023

affald

I samarbejde med biblioteket omkring VERDENSMÅLENE, arrangeredes der en lille affaldskonkurrence, hvor børn kunne afprøve deres viden om affaldssortering.
mandag den 24.4.2023 mellem kl. 11 og 13 og tirsdag den 25.4.2023 mellem kl. 14 og 16.

Det var kvikke børn, der kiggede forbi. De er nu Skraldehelte. Man kan kende dem på deres batch 🙂

skraldehelt

________________________________________________________________________

 

 

Den 20.3.23 havde Grøn Omstilling i samarbejde med Praktisk Økologi og biblioteket arrangeret foredrag med Aiah Noack, leder af Naturskolen, om “En smuk og selvforsynende have”. Det blev et velbesøgt og meget givtigt arrangement. 

 

Billede 1        billede 2

 

 

________________________________________________________________

 

 

Foredrag med klimapsykolog Solveig Roepstorff om klimaangst 23. februar. Et foredrag om hvorfor vi holder klimakrisen ud i strakt arm og den forbundethed, der venter, når vi begynder at handle. Et meget konstruktivt og optimistisk foredrag om emnet, som mange havde fundet vej til.